Πωλήσεις

Αρχική >> Πωλήσεις >> Πωλήσεις
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. (Grecian Magnesite S.A) παράγει και εμπορεύεται μια μεγάλη γκάμα προϊόντων μαγνησίας σε πελάτες από όλο τον κόσμο. Χάρη στο ευρύτατο φάσμα προϊόντων μαγνησίας και στην απαράμιλλη εξειδίκευση σε εφαρμογές, είμαστε ο μοναδικός παραγωγός που είναι σε θέση να πληροί σχεδόν όλες τις απαιτήσεις τελικής χρήσης.

Η ομάδα πωλήσεων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ αποτελείται από καταρτισμένους μηχανικούς και έμπειρο προσωπικό που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προσφέρουν τα καλύτερα προϊόντα στους διεθνείς πελάτες μας. Θέλουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, για να αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις και να διασφαλίζουμε ότι προσφέρουμε τα σωστά προϊόντα για τις σωστές τεχνικές εφαρμογές, ακολουθώντας μια προσέγγιση εστιασμένη σε κάθε αγορά.

Η ομάδα πωλήσεων της εταιρείας μας είναι οργανωμένη ανά κλάδο, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι προσπάθειές μας ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες κάθε τομέα, χάρη στην κατανόηση των διαφόρων επιχειρηματικών παραγόντων που επηρεάζουν τους πελάτες μας.

Είτε είναι επικεφαλής της δοκιμής ενός προϊόντος είτε επανεξετάζει το σχεδιασμό μιας εφαρμογής, η ομάδα πωλήσεων της εταιρείας μας είναι σε θέση να παρέχει την απαιτούμενη εξειδίκευση ενώ, εφόσον χρειάζεται, μπορούμε να προσφέρουμε επιπλέον υποστήριξη μέσω της ομάδας τεχνικής υποστήριξης και του τμήματος Ε&Α της εταιρείας μας. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥΣ να υποστηρίζει πλήρως τις παγκόσμιες προσπάθειες των πελατών, και αποτελεί ένα πλαίσιο συνεργασίας για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.