Δουνίτης

Αρχική >> Προϊόντα >> Δουνίτης
dunite olivine
olivine dunite
dunite olivine

Ο δουνίτης είναι ένα πλουτονικό πυριγενές πέτρωμα και χαρακτηρίζεται κυρίως από τραχειά υφή. Χημικά κατηγοριοποιείται ως βασικό πέτρωμα με τον ολιβίνη ως κύριο πέτρωμα και μικρά ποσοστά πυρόξενου και χρωμίτη.  

Ο δουνίτης στα μεταλλεία Γερακινής των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ συμπαράγεται από τη διαδικασία εμπλουτισμού του μαγνησίτη (MgCO3) και χρησιμοποιείται στις ακόλουθες κύριες εφαρμογές:

- ως αδρανές υλικό στην κατασκευή δρόμων / οδικών αρτηριών

- ως πυρίμαχο υλικό

- στη δέσμευση COκαι προστασία του παγκόσμιου κλίματος.

Κατασκευή δρόμων / οδικών αρτηριών:

Η κατώτερη ποιότητα του συμπαραγόμενου δουνίτη των Ελληνικών Λευκολίθων πωλείται τοπικά ως βασικό στρώμα για την κατασκευή δρόμων /οδικών αρτηριών. Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ λειτουργούν μία μονάδα θραύσης και διαλογής με ετήσια παραγωγή περίπου 300.000t.

Πυρίμαχο υλικό:

Η εξαλλοίωση προς σερπεντίνη είναι μικρής έκτασης στα κατώτερα στρώματα της εκσκαφής, κατά συνέπεια το περιεχόμενο σε ολιβίνη μπορεί να φτάσει >70% με χαμηλό L.O.I. της τάξης του 3.0 - 5.0%. Αυτό το υλικό χρησιμοποιείται από τους ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥΣ ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βασικών μονολιθικών πυρίμαχων ή πωλείται επιλεκτικά σε άλλους παραγωγούς πυρίμαχων σε όλο τον κόσμο.