Βασικά μονολιθικά πυρίμαχα

Το εργοστάσιο Βασικών Μονολιθικών Πυρίμαχων – Επιχειρηματική Μονάδα – των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ απέχει περίπου 5 χλμ. από τα μεταλλεία της εταιρείας και τις εγκαταστάσεις στη Γερακινή. Το γεγονός ότι το σύγχρονο, αυτοματοποιημένο εργοστάσιο βρίσκεται κοντά στα μεταλλεία εξασφαλίζει την αδιατάρακτη προμήθεια των πρώτων υλών σε ανταγωνιστικό κόστος και με συνεπή ποιότητα. Επιπλέον, η εύκολη πρόσβαση στα σημεία φόρτωσης και η ύπαρξη οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, τα οποία μας επιτρέπουν να εξυπηρετούμε τις παγκόσμιες αγορές, εξασφαλίζουν προϊόντα υψηλής οικονομικής απόδοσης.

Η ετήσια παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου, ανάλογα με το μίγμα των προϊόντων, μπορεί να υπερβεί τους 50.000 τόνους βασικών μονολιθικών πυρίμαχων. Το εργοστάσιο χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, και είναι εξοπλισμένο με ένα μοντέρνο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία σε όλα τα στάδια παραγωγής

Η διοίκηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ είναι πεπεισμένη ότι η οικονομική απόδοση των βασικών μη μορφοποιημένων πυρίμαχων σε σχέση με τα μορφοποιημένα προϊόντα θα οδηγήσει σε τεχνικές καινοτομίες, οι οποίες θα αυξήσουν τη χρήση τους στις υπάρχουσες και σε νέες εφαρμογές.
Οδεύοντας προς αυτή την κατεύθυνση, το κέντρο έρευνας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ συνεργάζεται στενά με το εργοστάσιο πυρίμαχων, για να ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις των πελατών με οικονομικά αποδοτικά προϊόντα υψηλής απόδοσης, τα οποία βελτιώνονται διαρκώς. Μοντέρνες τεχνικές, όπως η μικροσκοπία, η περίθλαση ακτίνων X, η ποροσιμετρία Hg και άλλος εξοπλισμός ελέγχου, χρησιμοποιούνται για να αξιολογούνται οι πρώτες ύλες και να διερευνώνται οι ιδιότητες των νέων προϊόντων.

Έχουμε αντιληφθεί πλήρως το σημαντικό ρόλο των Βασικών Μονολιθικών Πυρίμαχων στη βιομηχανία Σιδήρου & Χάλυβα. Τα προϊόντα μας, που έχουν καλύτερη πυριμαχικότητα και μεγαλύτερη απόδοση, καθώς και η τεχνική υποστήριξη και η τεχνογνωσία μας στις εφαρμογές, οδηγούν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους διεθνείς πελάτες μας.

Εξαιτίας του φορστερίτικου λόγου CaO/SiO2 που προέρχεται από τα κοιτάσματα της Γερακινής, οι ποιότητες δίπυρης μαγνησίας (DBM) της Ελληνικοί Λευκόλιθοι, που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή μιγμάτων πυρίμαχων, επιδεικνύουν υψηλές χύδην πυκνότητες με χαμηλό πορώδες και υψηλή αντοχή στην ενυδάτωση, χαρακτηριστικά που αποτελούν βασικές απαιτήσεις για πυρίμαχες μάζες. Επιπλέον, η ευρεία γκάμα ποιοτήτων δίπυρης μαγνησίας και η εύκολη πρόσβαση σε κοιτάσματα ολιβίνη υψηλής ποιότητας μας δίνουν τη δυνατότητα να παράγουμε μεγάλη ποικιλία βασικών μονολιθικών πυρίμαχων προϊόντων, καλύπτοντας εφαρμογές όπως οι μάζες gunning, dry ramming, dry fettling, tundish coating mixes και τα υλικά πλήρωσης οπών εκροής ηλεκτροκλιβάνων, κυρίως για τη βιομηχανία Σιδήρου & Χάλυβα.

Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά εμπορικά σήματα:

Η σειρά προϊόντων GRECMAGN TUN είναι μίγματα επικάλυψης για tundish με βάση τη μαγνησία, τα οποία εφαρμόζονται στην επένδυση... view more

Η σειρά προϊόντων GRECMAGN GUN είναι μάζες gunning με βάση τη μαγνησία για επισκευές εν θερμώ καμίνων BOF, κλιβάνων ηλεκτρικού... view more

Οι σειρές προϊόντων GRECMAGN RAM είναι ξηρά μίγματα με βάση τη μαγνησία που χρησιμοποιούνται για την αρχική επένδυση και για... view more

GΟι σειρές προϊόντων GRECMAGN FRIT είναι ξηρά ή μετά ελαίου μίγματα μαγνησίας για επισκευές εν θερμώ δαπέδων και κάτω πλαϊνών... view more

Τα προϊόντα GRECMAGN TAP είναι ένα μίγμα πυρίμαχων με βάση τον ολιβίνη, που χρησιμοποιείται ως υλικό πλήρωσης στην έκκεντρη... view more

Το GRECMAGN MORTAR M 90 είναι κονίαμα με βάση τη μαγνησία για χρήση στους βιομηχανικούς κλιβάνους που είναι κατάλληλοι για... view more