Ανθρακικό Μαγνήσιο

Magnesium carbonate raw magnesite
Magnesium carbonate raw magnesite
Magnesium carbonate raw magnesite MgCO3

Τα προϊόντα φυσικού ανθρακικού μαγνησίου των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ (ο οποίος ονομάζεται επίσης ακατέργαστος μαγησίτης) είναι κρυπτοκρυσταλλικής μορφής, έχουν εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε Fe και Mn στη δομή τους και είναι λευκού χρώματος. Επιπλέον, λόγω της κρυπτοκρυσταλλικής μορφής τους, τα προϊόντα ανθρακικού μαγνησίου της εταιρείας είναι πιο πορώδη, με κρυστάλλους πολύ μικρού μεγέθους λίγων microns, με αποτέλεσμα να έχουν υψηλότερη ειδική επιφάνεια (SSA) και ενεργότητα.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του κρυπτοκρυσταλλικού μαγνησίτη έναντι του μακροκρυσταλλικού (πάνω από το 80% της παγκόσμιας παραγωγής φυσικού MgO προέρχεται από κοιτάσματα μακροκρυσταλλικού μαγνησίτη, π.χ. στην Κίνα, στη Ρωσία, στη Βόρεια Κορέα, στην Ισπανία, στην Αυστρία και στη Βραζιλία) είναι η υψηλότερη ενεργότητα MgO που μπορεί να επιτευχθεί, η ελεγχόμενη μικροδομή, η υψηλότερη μηχανική αντοχή και η υψηλότερη απόδοση εμπλουτισμού σε ό,τι αφορά τις προσμείξεις Ca, Fe (ανευρίσκονται κυρίως ως μηχανικά πρόσθετα και δεν είναι διαλυμένα στη δομή του μαγνησίτη).

Η μεγαλύτερη μακράν ποσότητα της παραγωγής ανθρακικού μαγνησίου της Ελληνικοί Λευκόλιθοι χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων καυστικής & δίπυρης μαγνησίας μέσω καμινείας.

Τα προϊόντα ανθρακικού μαγνησίου της εταιρείας μας πωλούνται στην αγορά κυρίως ως πηγή MgO και Mg σε βελτιωτικά εδάφους για βοσκοτόπους και ως λίπασμα, πρώτη ύλη για την παραγωγή γυαλιού και κεραμικών και για την παραγωγή χημικών ενώσεων Mg.

Χαρακτηριστικά παραγόμενων ποιοτήτων ανθρακικού μαγνησίου (MgCO3) από τα μεταλλεία της Ελληνικοί Λευκόλιθοι στην Ελλάδα & στην Τουρκία (εύρος τυπικών τιμών):

Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά εμπορικά σήματα:

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στον κλάδο των κεραμικών, καθώς και η εκτενής ερευνητική εργασία που πραγματοποιεί το κέντρο Ε&Α... view more

Τα R3 & R5 είναι προϊόντα ανθρακικού μαγνησίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν... view more

R6

Το R6 είναι ένα προϊόν ανθρακικού μαγνησίου υψηλής καθαρότητας που, χάρη στο λευκό του χρώμα και στα χαμηλά επίπεδα προσμίξεων... view more