Χρήση μαγνησιακού τσιμέντου στην τσιμεντοποίηση βιομηχανικού αποβλήτου

Το Ερευνητικό Κέντρο των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ παρουσίασε τα πειραματικά του αποτελέσματα για τη χρήση μαγνησιακού τσιμέντου στην τσιμεντοποίηση βιομηχανικού αποβλήτου στο ''34ο Ετήσιο Συνέδριο Επιστήμης Τσιμέντου και Κονιάματος'', στο Sheffield της Αγγλίας.

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε συνδετική φάση τύπου Sorel για τη σταθεροποίηση δύο βιομηχανικών αποβλήτων, μίας σκόνης φούρνου ηλεκτρικού τόξου (EAFD) και σκωρίας (Slag) από δευτερογενή παραγωγή μολύβδου (Pb-RF).

Για τη χρήση μαγνησιακού τσιμέντου στην τσιμεντοποίηση βιομηχανικού αποβλήτου διαβάστε περισσότερα εδώ.

Η παρουσίαση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΑΒΕΤ 2013 (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας 2013 = Program for the Development of Industrial Research and Technology 2013) με Κωδικό Έργου 1084-ΒΕΤ-2013. Η σύντμηση του έργου είναι ΠΕΡΙΜΑΓΝ (PERIMAGN).