Σταθεροποίηση του περιεχόμενου Cr σε ιπτάμενη τέφρα με τη χρήση μαγνησίας

Το Ερευνητικό Κέντρο των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ παρουσίασε τα πειραματικά του αποτελέσματα για τη σταθεροποίηση του περιεχόμενου Cr σε ιπτάμενη τέφρα με τη χρήση μαγνησίας στο ''Διεθνές Συνέδριο Κατεργασίας και Αξιοποίησης Βιομηχανικών Αποβλήτων και Λυμάτων 2015''.

Τα λιγνιτικά θερμοηλεκτρικά εργοστάσια είναι η κύρια πηγή παραγωγής ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και παράγουν μεγάλα ποσά ιπτάμενης τέφρας (FA) της τάξης των 12 εκατομμυρίων τόνων το χρόνο. Η επαναχρησιμοποίηση της ιπτάμενης τέφρας είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και ένα μόνο ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιείται σε τσιμέντα ή άλλα κατσκευαστικά υλικά. Ο χαρακτηρισμός των εκπλυμάτων ιπτάμενης τέφρας έδειξε μεγάλα ποσά εξασθενούς χρωμίου το οποίο ξεπερνά το επιτρεπτό όριο για διάθεση σε χωματερές μη-επικίνδυνων απορριμμάτων σύμφωνα με την 2003/33/EC απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η σταθεροποίηση του Cr(VI) της ιπτάμενης τέφρας με την προσθήκη μαγνησίας (MgO). Η ιπτάμενη τέφρα αναμίχθηκε με MgO σε διάφορες αναλογίες και τα σταθεροποιημένα μίγματα υποβλήθηκαν στη θεσμοθετημένη δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΝ 12457-2 μετά από 7 και 42 ημέρες, προκειμένου να ελεγχθεί η μακρόχρονη σταθεροποίηση των μιγμάτων. Η ανάμιξη της ιπτάμενης τέφρας με MgO οδήγησε σε σταθεροποιημένο απόβλητο, αποδεκτό για διάθεση σε χωματερές μη-επικίνδυνων απορριμμάτων, με την προσθήκη μόλις 5% MgO. Το MgΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό τροποποιητικό υλικό για τη σταθεροποίηση Cr, με επιπλέον πλεονεκτήματα όπως το μειωμένο κόστος αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: http://www.grecianmagnesite.com/content/stabilization-cr-fly-ash-using-m...

Για να δείτε το poster που αναρτήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πατήστε εδώ: http://www.grecianmagnesite.com/content/international-conference-industr...

Η παρουσίαση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΑΒΕΤ 2013 (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας 2013 = Program for the Development of Industrial Research and Technology 2013) με Κωδικό Έργου 1084-ΒΕΤ-2013. Η σύντμηση του έργου είναι ΠΕΡΙΜΑΓΝ (PERIMAGN).