Σταθεροποίηση βαρέων μετάλλων σε Σκόνη Φούρνων Ηλεκτρικού Τόξου με τη χρήση μαγνησίας και τσιμέντων Sorel

Το Ερευνητικό Κέντρο των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ παρουσίασε τα πειραματικά του αποτελέσματα για τη Σταθεροποίηση βαρέων μετάλλων σε Σκόνη Φούρνων Ηλεκτρικού Τόξου με τη χρήση μαγνησίας και τσιμέντων Sorel στο 31o Διεθνές Συνέδριο της Εταιρίας Περιβαλλοντικής Γεωχημείας και Υγείας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας στις 22-26/06/2015.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ένα σύντομο απόστασμα της έρευνας.

Βρείτε εδώ την παρουσίαση του Ερευνητικού μας Κέντρου.

Η παρουσίαση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΑΒΕΤ 2013 (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας 2013 = Program for the Development of Industrial Research and Technology 2013) με Κωδικό Έργου 1084-ΒΕΤ-2013. Η σύντμηση του έργου είναι ΠΕΡΙΜΑΓΝ (PERIMAGN).