"Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην εθνική οικονομία”

O Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων πραγματοποίησε μια μελέτη για τη συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην εθνική οικονομία.

Στόχος της μελέτης είναι η αποτίμηση της ευρύτερης οικονομικής σημασίας της εξορυκτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και η εξέταση των προϋποθέσεων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Για να διαβάστε την έκθεση παρακαλώ πατήστε εδώ.