Θέσεις Εργασίας

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, μην διστάσετε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα για μελλοντικές θέσεις εργασίας.