Υποστηρικτικά τμήματα

Αρχική >> εταιρεία >> Production Process >> Υποστηρικτικά τμήματα
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Την λειτουργία της παραγωγής στη Γερακινή και το Καστρί υποστηρίζουν τα παρακάτω τμήματα :

  1. Χημείο. Λειτουργεί 24ώρες την ημέρα και αναλύει δείγματα της παραγωγής. Διαθέτει υπερσύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό αναλύσεων (XRF, ατομική απορρόφηση, κλπ.)
  2. Συνεργείο Συντήρησης Εγκαταστάσεων. Διαθέτει εξειδικευμένους τεχνίτες για την συντήρηση και διατήρηση σε άψογη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
  3. Συνεργείο Κατασκευών. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μονάδα σιδηροκατασκευών με εξοπλισμό κοπής και διαμόρφωσης. Κατασκευάζει μέρος των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής και γενικότερα διατάξεις και συσκευές που απαιτούνται στην παραγωγή ενώ αναλαμβάνει και τις μεγάλες συντηρήσεις του μεταλλείου. 
  4. Συνεργείο Επισκευών. Πρόκειται για ένα πλήρες συνεργείο συντήρησης των χωματουργικών μηχανημάτων της εταιρείας (φορτωτές, φορτηγά Dumpers , προωθητές,κλπ). Διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό συντήρησης, ανακατασκευής και δοκιμής κινητήρων Diesel , συστημάτων μετάδοσης και υδραυλικών συστημάτων .
  5.  Αποθήκη Υλικών - Ανταλλακτικών. Διατηρείται απόθεμα ανταλλακτικών τόσο για τις σταθερές εγκαταστάσεις επεξεργασίας όσο και για τα κινητά μηχανήματα .Στεγάζεται δίπλα στο συνεργείο Επισκευών.
  6. Εγκαταστάσεις  αποθήκευσης υγρών καυσίμων . Αποτελούνται από 5 δεξαμενές μαζούτ συνολικής χωρητικότητας 2410 m3 και 5 δεξαμενές πετρελαίου  συνολικής χωρητικότητας 476,5  m3  που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών των σταθερών και κινητών μηχανημάτων του έργου.