Τελική Επεξεργασία

Αρχική >> εταιρεία >> Production Process >> Τελική Επεξεργασία
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Μετά το συγκρότημα της καμινείας ακολουθεί η τελική επεξεργασία του ψημένου (Run Of Kiln) υλικού στις μονάδες τελικής επεξεργασίας οι οποίες είναι το συγκρότημα ΜΕΚ-ΜΥΛΟΥ (Μονάδας Επεξεργασίας Καυστικής) στην Γερακινή και η Μονάδα Επεξεργασίας Διπύρου (ΜΕΔ) στο Καστρί. Στα συγκροτήματα Τελικής Επεξεργασίας λαμβάνουν χώρα όλες εκείνες οι ενέργειες οι οποίες θα προσδώσουν τα τελικά επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά στο παραγόμενο προϊόν. Κατόπιν, τα τελικά προϊόντα ενσακκίζονται είτε σε big bags, είτε σε χάρτινους σάκους και συσκευάζονται ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη.

Οι σκόνες που δημιουργούνται κατά την τελική επεξεργασία στις εγκαταστάσεις που προαναφέρθηκαν περισυλλέγονται σε φίλτρα και ενσακίζονται στα διάφορα σημεία συλλογής.