Εξόρυξη

Αρχική >> εταιρεία >> Production Process >> Εξόρυξη
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Ο λευκόλιθος είναι ένα ορυκτό που περιέχει κυρίως ανθρακικό μαγνήσιο (MgCO3). Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για την εκμετάλλευση του λευκολιθικού κοιτάσματος στην Γερακινή είναι η επιφανειακή εκμετάλλευση με χρήση ορθών βαθμίδων .

Η ποιότητα του μπαζoμεταλλεύματoς προσδιορίζεται από την περιεκτικότητα σε ανθρακικό μαγνήσιο (MgCO3).

Στο μπαζoμετάλλευμα υπάρχουν και άλλες προσμίξεις όπως τα οξείδια: του Πυριτίου (SiO2), του Ασβεστίου (CaO), του Σιδήρου & του Αλουμινίου.

Ο τρόπος εξόρυξης του μπαζoμεταλλεύματoς είναι η "επιφανειακή εξόρυξη" και απαρτίζεται από τρεις (3) φάσεις:

  • Διάτρηση . Με τα κατάλληλα διατρητικά μηχανήματα γίνεται η διάτρηση
  • Ανατίναξη. Η ανατίναξη γίνεται  με τοποθέτηση εκρηκτικών και πυροδότηση  δημιουργώντας πλέον το μπαζoμετάλλευμα που είναι έτοιμο για φόρτωση.
  • Φόρτωση. Η φόρτωση του μπαζoμεταλλεύματoς γίνεται με ιδιόκτητους φορτωτές σε ιδιόκτητα 50τονα φορτηγά (Dumpers). Τα φορτηγά μεταφέρουν τo μπαζoμετάλλευμα από τις θέσεις εξόρυξης και απoκεvώvoυv στο σιλό τροφοδοσίας του GRIZZLY.