Αποθήκευση και Φόρτωση

Αρχική >> εταιρεία >> Production Process >> Αποθήκευση και Φόρτωση
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Για τη διακίνηση του συσκευασμένου τελικού προϊόντος υπάρχουν στις αποθήκες τέσσερεις γερανογέφυρες και περονοφόρα οχήματα.

Το μεγαλύτερο μέρος των παραγομένων τελικών προϊόντων διακινείται προς τις αγορές με θαλάσσιες μεταφορές, είτε μέσω του λιμένος των Νέων Μουδανιών, είτε μέσω του λιμένος Θεσσαλονίκης. Εξαίρεση αποτελούν τα προϊόντα που διατίθενται στην ελληνική αγορά καθώς και ποσότητες με προορισμό κυρίως χώρες της Κεντρικής Ευρώπης οι οποίες προωθούνται με χερσαία μεταφορικά μέσα.

Το τελικό προϊόν μεταφέρεται από τις αποθήκες  στο λιμάνι των Ν. Μουδανιών με φορτηγά. Για την φόρτωση των χύδην υλικών χρησιμοποιείται υπερσύγχρονο κινητό σύστημα φόρτωσης πλοίων.