Υγεία & Ασφάλεια

Αρχική >> Εταιρεία >> Hsec >> Υγεία & Ασφάλεια
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Η ασφάλεια των εργαζομένων, των εργολάβων και της κοινωνίας, στην οποία δραστηριοποιούνται οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Διαχειριζόμαστε τους κινδύνους ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις με βάση τα Πρότυπα Διαχείρισης Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος.

Η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν βασικές αξίες για τις οποίες έχουν δεσμευτεί όλοι οι άνθρωποι της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ. Η εταιρεία προάγει καθημερινά τις προσδοκώμενες συμπεριφορές και είναι αφοσιωμένη στη συστηματική διαχείριση των κινδύνων, προκειμένου να επιτυγχάνει μηδενικές βλάβες. Στις πρωτοβουλίες του προγράμματος ασφάλειας που αναλαμβάνει το τμήμα μας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Πρόσληψη ανθρώπων με υψηλό προφίλ ασφάλειας.
  • Ένα εγχειρίδιο με οδηγίες για τους εργαζομένους που περιλαμβάνει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
  • Καθημερινή παρότρυνση και προσωπική δέσμευση.
  • Πριν την έναρξη κάθε εργασίας, οι κίνδυνοι αξιολογούνται με μια «ανάλυση της εργασίας», ώστε να περιορίζονται οι βλάβες στους ανθρώπους, στο περιβάλλον και στον εξοπλισμό.
  • Συνεχής εντοπισμός των κρίσιμων κινδύνων και μέτρα για βελτίωση.
  • Υποστήριξη των ανθρώπων μας μέσω του προγράμματος υγείας και των ιατρικών υπηρεσιών της εταιρείας μας (ιατρείο στις εγκαταστάσεις).

Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν σχεδιαστεί, για να δημιουργούν μια θετική στάση ως προς την ευαισθητοποίηση στην ασφάλεια και να βελτιώνουν συνεχώς την απόδοσή μας στο θέμα της ασφάλειας. Το αποτέλεσμα είναι ότι η εταιρεία έχει επιτύχει πολύ υψηλά ποσοστά απόδοσης στο θέμα της ασφάλειας.

Συνημμένα: