Υγεία, Ασφάλεια, Περιβάλλον & Κοινωνία

Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Η Εταιρεία έχει αναλάβει μια απαρέγκλιτη δέσμευση στο θέμα της υγείας, της ασφάλειας, της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεπώς, η ασφάλεια αναγνωρίζεται ως ευθύνη όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η ασφάλεια των εργαζομένων, των εργολάβων και της κοινωνίας, στην οποία δραστηριοποιούνται οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της... view more

Η περιβαλλοντική προστασία της Χαλκιδικής αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, καθώς αυτό το περιβάλλον... view more

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως και εκτιμάμε το ζωτικό ρόλο που παίζει η τοπική κοινωνία στη βιωσιμότητα της εταιρείας μας. Η εταιρεία εξορύσσει μαγνησίτη στην... view more