Στρατηγική

Αρχική >> εταιρεία >> Στρατηγική
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. κατέχουν ηγετική θέση στη βιομηχανία της Μαγνησίας, χάρη στη δυναμική πολιτική εξαγορών και την προσπάθεια οργανικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ιδιοκτησία εκτεταμένων αποθεμάτων λευκολίθου, η συνεχής βελτιστοποίηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η σε βάθος γνώση των παραγωγικών διαδικασιών και των προϊόντων των πελατών μας, καθώς και οι εξειδικευμένοι, έμπειροι άνθρωποί μας είναι τα βασικά συστατικά της επιτυχίας της εταιρείας μας.

Έχουμε δεσμευτεί σε έναν ηγετικό ρόλο στον κλάδο της μαγνησίας με το συνδυασμό εσωτερικής και εξωτερικής ανάπτυξης γύρω από τρεις άξονες: την ενίσχυση της ηγετικής μας θέσης στην αγορά, την ενίσχυση της παρουσίας μας στις αναδυόμενες χώρες με υψηλότερη ανάπτυξη, και τον ενεργό μας ρόλο στην ενοποίηση του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΥΚΟΛΙΘΟΙ έχουν επενδύσει σχεδόν 30 εκατομμύρια € σε έργα εσωτερικής ανάπτυξης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βιομηχανικής διαδικασίας, την αύξηση της ικανότητας παραγωγής, την κάλυψη της ζήτησης, την παράταση της διάρκεια ζωής του ορυχείου (εκστρατείες συνεχής εξερεύνηση, αξιοποίηση των παλαιών-ROM-αποθεμάτων, την επαναχρησιμοποίηση των παραπροϊόντων).

Κατά την ίδια περίοδο, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει διάφορες εξαγορές εξωτερικής ανάπτυξης. Νέα πρόσωπα πρόσθεσαν γρήγορα αξία μέσω της κινητοποίησης εσωτερικών δεξιοτήτων για την αξιοποίηση αποθεμάτων, επεξεργασία των μεταλλευμάτων και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Περαιτέρω, σημαντικά επενδυτικά σχέδια είναι ήδη υπό αξιολόγηση, ως αποτέλεσμα της εν εξελίξει στρατηγικής και της δέσμευσης για συνεχή υπεροχή, αποδοτικότητα και ανάπτυξη.