Παραγωγική Διαδικασία

Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για την εκμετάλλευση του λευκολιθικού κοιτάσματος στην Γερακινή είναι η επιφανειακή εκμετάλλευση με χρήση ορθών βαθμίδων. Η παραγωγική διαδικασία για την μεταποίηση του μπαζομεταλλεύματος σε τελικά μαγνησιακά προϊόντα αποτελείται από πέντε κύρια στάδια, εξόρυξη, προ-εμπλουτισμός, κυρίως εμπλουτισμός, καμινεία, τελική επεξεργασία.

Ο λευκόλιθος είναι ένα ορυκτό που περιέχει κυρίως ανθρακικό μαγνήσιο (MgCO3). Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για την εκμετάλλευση του λευκολιθικού... view more

Στον προ-εμπλουτισμό πραγματοποιείται η θραύση και η κοσκίνηση του μπαζομεταλλεύματος (GRIZZLY-2), και εν συνεχεία απομακρύνεται το μεγαλύτερο μέρος του... view more

Αμέσως μετά το συγκρότημα του Εμπλουτισμού ακολουθεί το συγκρότημα της Καμινείας στο οποίο τροφοδοτείται υλικό που προέρχεται από το Τμήμα Εμπλουτισμού.... view more

Μετά το συγκρότημα της καμινείας ακολουθεί η τελική επεξεργασία του ψημένου (Run Of Kiln) υλικού στις μονάδες τελικής επεξεργασίας οι οποίες είναι το... view more

Για τη διακίνηση του συσκευασμένου τελικού προϊόντος υπάρχουν στις αποθήκες τέσσερεις γερανογέφυρες και περονοφόρα οχήματα.

Το μεγαλύτερο μέρος των... view more

  • Βρίσκεται 5χλμ από τα ορυχεία των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ στη Γερακινή
  • Χρήση των πρώτων υλών δίπλα στην πηγή (καθετοποιημένη παραγωγή)
  • ... view more

Την λειτουργία της παραγωγής στη Γερακινή και το Καστρί υποστηρίζουν τα παρακάτω τμήματα :

  1. Χημείο. Λειτουργεί 24ώρες την ημέρα και αναλύει... view more