Ιστορικό

Αρχική >> εταιρεία >> Ιστορικό
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. ιδρύθηκε από τον κ. Γ. Πόρτολο.

Η πολλών δεκαετιών επιτυχημένη πορεία της εταιρείας ξεκινά με την ανάληψη της εκμετάλλευσης των δημόσιων μεταλλείων λευκολίθου Γερακινής από την αλλοδαπή εταιρεία Anglo-Greek Mining Co. Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ παραλαμβάνουν ένα μεταλλείο-αντικείμενο καθαρά επιλεκτικής εκμεταλλεύσεως, σε μικρή κλίμακα, και με μερικές παλιές εγκαταστάσεις. Αρχίζουν το δημιουργικό τους έργο στο δύσκολο κοίτασμα της Γερακινής με μικρά και μελετημένα βήματα, όχι απλώς μεγεθύνοντας τον παραδοσιακό τρόπο επιλεκτικής εκμεταλλεύσεως που θα οδηγούσε σε ταχύτερα μεν κέρδη αλλά πρόωρη εξάντληση του κοιτάσματος, αλλά αντίθετα, ακολουθούν αμέσως την αρχή ότι ένα κοίτασμα αποτελεί εξαντλήσιμο φυσικό πόρο και πρέπει να μεγιστοποιηθεί τόσο η διάρκεια της παραγωγικής ζωής του όσο και η μακρόχρονη οικονομικότητα της εκμετάλλευσης.

Ιστορικό

Το πρώτο διάστημα περνά με συμμάζεμα, με ανάπτυξη αγορών, με προμήθειες μηχανημάτων εξορύξεως, φορτώσεως διακινήσεως, με "άνοιγμα" των μετώπων  εξορύξεως... view more

Το 1971 τίθεται σε λειτουργία ο δεύτερος περιστροφικός κλίβανος και το 1972 ο μύλος αλέσεως καυστικής μαγνησίας και το σύστημα ενσακκίσεως, οπότε η εταιρεία... view more

Εντός του 1991 ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα στο οποίο περιλαμβανόταν η μετατόπιση τμήματος της επαρχιακής οδού Γερακινής-Πολυγύρου προκειμένου να... view more

Εντός του 2001 προστίθεται άλλη μια μονάδα στο συγκρότημα των φωτοοπτικών διαχωριστών ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 11. Τον ίδιο χρόνο αρχίζει να... view more