2001 - Σήμερα

Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Εντός του 2001 προστίθεται άλλη μια μονάδα στο συγκρότημα των φωτοοπτικών διαχωριστών ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 11. Τον ίδιο χρόνο αρχίζει να λειτουργεί και η μονάδα κοσκίνησης του υλικού κοκκομετρίας 0-18mm (κόσκινα GRECO για τα οποία έχει εκδοθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και έχει γίνει συμφωνία προώθησης με την γερμανική εταιρεία Jost), η οποία αποτελεί το πρώτο τμήμα  εγκατάστασης εμπλουτισμού του προαναφερθέντος κλάσματος. Επίσης τίθεται σε λειτουργία ο νέος κυκλώνας του συγκροτήματος βαρέων διαμέσων.

Το 2002 μια νέα εμπλουτιστική μονάδα  η Ε.Μ.Ω. προστίθεται στην παραγωγική διαδικασία. Στην μονάδα αυτή ο εμπλουτισμός του μεταλλεύματος επιτυγχάνεται με την λειτουργία μαγνητικών διαχωριστών και η αρχή λειτουργίας της βασίζεται στην διαφορά της μαγνητικής επιδεκτικότητας μεταξύ μαγνησίτη και στείρου υλικού.

Το 2003 ολοκληρώνεται  η επέκταση της μονάδας παραγωγής πυρίμαχων μαζών, ενώ το έτος 2004 τίθεται σε λειτουργία το νέο σύστημα φόρτωσης στο λιμάνι των Ν. Μουδανιών.

Το 2004 ολοκληρώνεται η νέα γραμμή παραγωγής τελικών προϊόντων με τη χαρακτηριστική ονομασία Electromag που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ηλεκτρικών θερμαντικών στοιχείων που κοινώς ονομάζουμε ηλεκτρικές αντιστάσεις οι οποίες συναντώνται στις περισσότερες οικιακές συσκευές (βραστήρες, κουζίνες, θερμοσίφωνες, κλπ). Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η θυγατρική εταιρεία των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ, Akdeniz, εξαγοράζει συγκεκριμένα πάγια περιουσιακά στοιχεία (μεταλλευτικές παραχωρήσεις, εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και καμινείας) από την Τούρκικη Comag Continental.

Με έτος εκκίνησης το 2006, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από επενδύσεις όπως η επέκταση των αποθηκών τελικών προϊόντων, αυτοματισμοί των συγκροτημάτων φωτοοπτικών διαχωριστών και βαρέων διαμέσων, καθώς επίσης και επενδύσεις σε περιβαλλοντικά θέματα (αλλαγή φίλτρων περιστροφικών κλιβάνων και κάθετου κλίβανου Καστριού, εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης των αποκατεστημένων περιοχών του μεταλλείου, χρήση βίο-καυσίμων κλπ.) Ακόμη η εταιρεία προέβη σε αναβάθμιση του Χημείου της αποκτώντας μια συσκευή ατομικής απορρόφησης και μια συσκευή XRF. Ταυτόχρονα ενισχύθηκε ο στόλος των μηχανημάτων έργου της εταιρείας.

Το 2007 οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟI εξαγοράζουν το 50% του Ολλανδικού εμπορικού οίκου Van Mannekus & Co B.V. που ασχολείται με την επεξεργασία και διάθεση βιομηχανικών ορυκτών.

 Το 2008 μια νέα εμπλουτιστική μονάδα  προστίθεται στην παραγωγική διαδικασία. Στην μονάδα αυτή ο ποιοτικός διαχωρισμός του αδιαλόγητου λευκολίθου επιτυγχάνεται με την χρήση εξελιγμένων sorters με διπλή ψηφιακή κάμερα, αντικαθιστώντας την χειροδιαλογή.   

Το 2010 τίθεται σε λειτουργία  η νέα εγκατάσταση για την  αξιοποίηση του κλάσματος κοκκομετρίας 4-18mm των παλαιών αποθέσεων αλλά και της τρέχουσας παραγωγής. Το έργο ολοκληρώνεται το 2012 με την αγορά νέας κινητής μονάδας κοσκίνισης,  για την επιτόπια απομάκρυνση του κλάσματος -4mm από τις παλαιές αποθέσεις.