1991 - 2000

Αρχική >> εταιρεία >> Ιστορία >> 1991 - 2000
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Εντός του 1991 ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα στο οποίο περιλαμβανόταν η μετατόπιση τμήματος της επαρχιακής οδού Γερακινής-Πολυγύρου προκειμένου να αποκαλυφθεί σημαντικό κοίτασμα λευκολίθου.

Από το 1991 οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ συνεργάζονται με την Γαλλική Lafarge Refractaires Monolithiques δημιουργώντας μονάδα παραγωγής πυριμάχων μαζών υπό μορφή joint venture. Η μονάδα  λειτούργησε για πρώτη φορά στα τέλη 1992 και αργότερα (1995) εξαγοράστηκε πλήρως και απορροφήθηκε από τους ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥΣ.

Το 1993 οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ιδρύουν θυγατρική εταιρεία στην Τουρκία με την επωνυμία Akdeniz Mineral Kayanaklari A.S.

Προκειμένου να επιτύχει καλύτερη απόληψη από το κοίτασμα η εταιρεία προχωρεί το 1994 σε επένδυση ύψους 570 εκ. δρχ., (653 εκ. δρχ. σε τιμές 1998), με εγκατάσταση δύο σπαστήρων (πρωτογενούς σιαγωνωτού και δευτερογενούς κωνικού), καθώς και αυτοματοποιημένου ελέγχου λειτουργίας μέσω PLC.  H εν λόγω εγκατάσταση λειτουργεί από το 1995 και επέφερε άμεση βελτίωση τόσο από πλευράς απολήψεων κοιτάσματος όσο και αποθεματικού δυναμικού.

Ιδιαίτερη σημασία εκτός από τις άμεσα παραγωγικές επενδύσεις έχει δοθεί στην ποιότητα των προϊόντων και την έρευνα.

Στον τομέα της ποιότητας, ακολουθείται συστηματικά στατιστικός έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας (SPC) για τα περισσότερα προϊόντα μας. Παράλληλα έχει εγκατασταθεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 9001.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα και ανάπτυξη, έθεσαν σε λειτουργία στις αρχές του 1993 ένα υπερσύγχρονο Ερευνητικό Κέντρο στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης εκτάσεως 500 μ², πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό.

Ο στόχος της δημιουργίας του Ερευνητικού Κέντρου ήταν διπλός :

Βελτίωση των ήδη παραγομένων από την εταιρεία προϊόντων σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων για εξειδικευμένες ή νέες εφαρμογές, υψηλής προστιθεμένης αξίας.

Το 2000 οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟI εξαγοράζουν το 40% της Ισπανικής μεταλλευτικής εταιρείας Magnesitas Navarras S.A.