Διοίκηση

Αρχική >> εταιρεία >> Διοίκηση
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Γεωργίου Πόρτολος

Εκτελεστικό μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Γ. Πόρτολος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μιχαήλ Γεωργίου Πατέρας

Μη εκτελεστικό μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Παντελής Ν. Βετούλας

ΜΕΛΟΣ

Δημήτριος-Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος-Στρατής

Μη εκτελεστικό μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μιχαήλ Ε. Λομβάρδος

ΜΕΛΟΣ

Δημήτριος Ευαγγέλου Τσακωνίτης

Μη εκτελεστικό μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μιχαήλ Π. Τσουκάτος

ΜΕΛΟΣ

Παύλος Αθανασίου Βαγιωνάς

Μη εκτελεστικό μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μιχαήλ Π. Τσουκάτος

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ

Δημήτριος Ε. Τσακωνίτης

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πολύκαρπος Σ. Παπαγεωργίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Θεόφιλος Ν. Ζαμπετάκης