Διοίκηση

Αρχική >> Εταιρεία >> Διοίκηση
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Γεωργίου Πόρτολος

Εκτελεστικό μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Γ. Πόρτολος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Επαμεινώνδας Κωνσταντίνου Λαμπαδάριος

Μη εκτελεστικό μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Παντελής Ν. Βετούλας

ΜΕΛΟΣ

Δημήτριος-Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος-Στρατής

Εκτελεστικό μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μιχαήλ Ε. Λομβάρδος

ΜΕΛΟΣ

Δημήτριος Ευαγγέλου Τσακωνίτης

Εκτελεστικό μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΜΕΛΟΣ

Κωνσταντίνος Αντωνίου Μαρίνος

Μη εκτελεστικό μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μιχαήλ Μ. Τσουκάτος

ΜΕΛΟΣ

Μιχαήλ Γεωργίου Πατέρας

Μη εκτελεστικό μέλος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ

Δημήτριος Ε. Τσακωνίτης

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πολύκαρπος Σ. Παπαγεωργίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Θεόφιλος Ν. Ζαμπετάκης