Διασφάλιση Ποιότητας

Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Η ποιότητα, ο έλεγχος και η διασφάλισή της αποτελούν παραδοσιακά ζητήματα ύψιστης σημασίας για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ. Η διασφάλιση της ποιότητας δεν θεωρείται επ’ ουδενί αυτοσκοπός. Αντικατοπτρίζει απλώς τη δέσμευσή μας για καλύτερη και συνεπή ποιότητα προϊόντων και επικυρώνει τη φιλοσοφία «ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης» των πελατών μας. Έτσι, η εξυπηρέτηση εκτείνεται από την πώληση, την έγκαιρη και οικονομική παράδοση των προϊόντων μας μέχρι τις ποιότητες που προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη, την τεχνογνωσία στις εφαρμογές και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Το τμήμα Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας συμμετέχει σε όλες τις σημαντικές δραστηριότητες, από την ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση των προϊόντων μέχρι την παραγωγή, μέσω του του μάρκετινγκ και των τελικών πωλήσεων. Οι άνθρωποι του τμήματος Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας συνεργάζονται αρμονικά με τα υπόλοιπα τμήματα, για να ελέγχουν και να διαχειρίζονται τις παραγωγικές ικανότητες, να μειώνουν τη χρήση φυσικών πόρων και να προβλέπουν τις απαιτήσεις των πελατών στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησης. Εργάζονται επιμελώς, για να ικανοποιούν τα παράπονα των πελατών και να αξιολογούν την άποψή τους για την εταιρεία και διαχειρίζονται αποτελεσματικά οποιαδήποτε προϊόντα εκτός προδιαγραφών.

Για να διασφαλίζουμε ότι πληρούμε διαρκώς αυτό το υψηλό πρότυπο ποιότητας, οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ έχουν λάβει τις παρακάτω παγκοσμίως αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 από το Lloyd’s Register Quality Assurance
  • Πιστοποίηση GMP+ από το Lloyd’s Register Quality Assurance
  • Πιστοποίηση EUROCERT από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε.

Ανεξάρτητοι ελεγκτές ελέγχουν συστηματικά τη δουλειά μας έναντι αυτού του συνόλου απαιτήσεων προτού ανανεώσουν τα πιστοποιητικά μας. Επιπλέον, πραγματοποιούμε τακτικά ανασκοπήσεις από ειδικούς και εσωτερικούς ελέγχους συμμόρφωσης, για να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.