Ανθρώπινο Δυναμικό

Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Μια επιχείρηση μετρά την αξία της με την αξία των ανθρώπων που απασχολεί.
Στους ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥΣ έχουμε ανθρώπους ποιότητας σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Σε αυτούς οφείλεται η επιτυχία μας. Κύριο μέλημα μας είναι να τους εξασφαλίζουμε ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. Φροντίζουμε ακόμη να προσφέρουμε σε κάθε εργαζόμενο ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης. Μέτρα όπως αυτά δικαιολογούν τις ομαλές και μακρόχρονες εργασιακές μας σχέσεις. 

H εταιρεία απασχολεί με μόνιμη σχέση εργασίας περίπου 320 άτομα. Στόχος της όλα αυτά τα χρόνια ήταν και συνεχίζει να είναι η διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της με την διοργάνωση ενδοεταιρικών σεμιναρίων και την συμμετοχή  του προσωπικού σε εξωτερικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια.

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ είναι περήφανοι που τέτοιας αξίας άνθρωποι συνεχίζουν να ενσωματώνουν τις ικανότητες και την πείρα τους στα προϊόντα που απευθύνονται σε σας.