Ολλανδία

Αρχική >> Διεθνής Παρουσία >> Ολλανδία
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. κατέχουν το 50% της εταιρείας Van Mannekus & Co B.V με έδρα και εγκαταστάσεις στο Rotterdam της Ολλανδίας. Η εταιρεία Van Mannekus ασχολείται με την επεξεργασία και την προώθηση καυστικής μαγνησίας, διπύρου μαγνησίας, ωμού λευκολίθου και άλλων βιομηχανικών ορυκτών για ποικίλες εφαρμογές, όπως βιομηχανικές – μεταλλουργικές – περιβαλλοντικές - χημικές – αγροτικές - κατασκευαστικές. Η εγγύτητα της εταιρείας στους πελάτες σε συνδυασμό με τις επιτόπιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μίξης, άλεσης, κοσκίνισης και  συσκευασίας, προσφέρει ελαστικότητα όσον αφορά στην αμεσότητα παράδοσης, σε προϊόντα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του πελάτη, στις ποσότητες και τις τιμές.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η Van Mannekus εισάγει τις προς επεξεργασία πρώτες ύλες τόσο από τους ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥΣ, όσο και από τις θυγατρικές που διαθέτει ο Όμιλος σε, Ισπανία, Τουρκία αλλά και από άλλες πηγές.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ολλανδία αποτελεί στρατηγικά το «ορμητήριο» της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ευρώπης, έχοντας παράλληλα ενισχύσει σημαντικά το καλάθι των προσφερόμενων προϊόντων, μέσω στρατηγικών συμφωνιών αποκλειστικής αντιπροσώπευσης της Van Mannekus με επιλεγμένους παραγωγούς.  Η εταιρεία Van Mannekus απασχολεί περίπου 30 άτομα πραγματοποιώντας ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των 20 εκ. ευρώ.