Υδρομεταλλουργία

Αρχική >> αγορές >> Industrial Chemical >> Υδρομεταλλουργία
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Καυστική μαγνησία (CCM) σχετικής καθαρότητας, στενά ελεγχόμενης ενεργότητας και μεγέθους σωματιδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταβύθιση των υδροξειδίων των μετάλλων, όπως του νικέλιου (Νί), του κοβάλτιου (Co) ή του ουράνιου (U), από όξινα διαλύματα εκχύλισης των αντίστοιχων μεταλλευμάτων τους.  Η CCM πρέπει να είναι σε θέση να επιτυγχάνει ταυτόχρονα: (α) αποδεκτή απόδοση ανάκτησης μέταλλου, (β) την υψηλότερη δυνατή περιεκτικότητα % μετάλλου στο ίζημα, (γ) ελάχιστη αναλογία MgO/μέταλλο, (δ) στενά ελεγχόμενο εύρος τιμής pH, και (δ) χαμηλές συγκεντρώσεις των ανεπιθύμητων μετάλλων, προερχόμενα από το μετάλλευμα, στο ίζημα.

Οι φυσικές ποιότητες καυστικής μαγνησίας των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ χρησιμοποιούνται με επιτυχία για ένα τέτοιο σκοπό, παρουσιάζοντας καλύτερη απόδοση από άλλες φυσικές CCMs και ακολουθώντας στενά τις επιδόσεις των δαπανηρών top-end συνθετικών ποιοτήτων.

 

  

Cobalt Recovery using AK98 VHR and two competition grades

 

 

Precipitate purity using AK98 VHR and two competition grades

 

 

24 h pH monitoring during a uranium precipitation pilot test using AK98 HR.

 

Χαμηλότερες ποιότητες φυσικής CCM μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την καταβύθιση των μετάλλων και εξουδετέρωση του οξέος / προσαρμογή του pH σε πρωταρχικές και δευτερεύουσες μονάδες ανάκτησης καθώς και σε ρεύματα υγρών αποβλήτων. Σε σύγκριση με άλλα μέσα εξουδετέρωσης, τα πλεονεκτήματα της CCM περιλαμβάνουν χαμηλότερο όγκο λάσπης και εύκολη διήθηση, υψηλότερη ικανότητα εξουδετέρωσης ανά μονάδα βάρους, ρυθμιστική δράση / καλύτερο έλεγχο του pH, διαλυτότητα των αλάτων Mg.

Για τον προσδιορισμό του πιο κατάλληλου προϊόντος για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, παρακαλώ καλέστε μας στο +30 210 7240446 - 7 ή e-mail στο info@grecianmagnesite.com με τις ερωτήσεις σας.