Καταλύτες

Αρχική >> αγορές >> Industrial Chemical >> Καταλύτες
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Το φυσικό MgO έχει υψηλό σημείο τήξης, σταθερή δομή και ικανοποιητικές μηχανικές ιδιότητες, τα οποία αποτελούν στο σύνολό τους επιθυμητά χαρακτηριστικά για τους φορείς καταλυτών. Ταυτόχρονα, μπορεί να προάγει τις αντιδράσεις που ευνοούνται από ένα αλκαλικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται ευρέως στην πετροχημική βιομηχανία, για παράδειγμα: α) ως καταλύτης στην ισομερείωση του ισοβουτυλενίου, β) ως φορέας για τους καταλύτες αναμόρφωσης με ατμό, γ) ως φορέας καταλυτών και προσροφητικό SOx σε αντιδραστήρες καταλυτικής πυρόλυσης, δ) ως πρώτη ύλη για καταλύτες με υδροταλκίτη και πρόσθετα επεξεργασίας, ε) ως πρώτη ύλη για φορείς σπινελίων. Το MgO μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται ως καταλύτης στη βιομηχανία των γαλακτοματοποιητών για τη μετεστεροποίηση των γλυκεριδίων και για καταλυτική υδρογονόλυση μεταφοράς (π.χ. αναγωγή κετονών σε αλκοόλες) στις βιομηχανίες ειδικών οργανικών χημικών ουσιών.

Για τον προσδιορισμό του πιο κατάλληλου προϊόντος για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, παρακαλώ καλέστε μας στο +30 210 7240446 - 7 ή e-mail στο info@grecianmagnesite.com με τις ερωτήσεις σας.