Καλώδια με ορυκτή μόνωση

Αρχική >> αγορές >> Industrial Chemical >> Καλώδια με ορυκτή μόνωση
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Τα καλώδια με ορυκτή μόνωση κατασκευάζονται τοποθετώντας ράβδους χαλκού μέσα σε έναν χάλκινο σωλήνα, και γεμίζοντας τα κενά που προκύπτουν με ξηρή πούδρα οξειδίου του μαγνησίου. Στη συνέχεια, όλο το συγκρότημα πιέζεται ανάμεσα σε κυλίνδρους, για να μειωθεί η διάμετρος και να αυξηθεί το μήκος του.

Τα καλώδια με ορυκτή μόνωση χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες εφαρμογές πυροπροστασίας, όπως τα κυκλώματα συναγερμού, οι πυροσβεστικές αντλίες και τα συστήματα ελέγχου καπνού.

Η τετηγμένη μαγνησία (που λαμβάνεται από την τήξη καυστικής μαγνησίας) ή η δίπυρη μαγνησία με χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο και άλλες ειδικές φυσικοχημικές ιδιότητες καθιστούν τα προϊόντα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ ιδανικά για αυτή την εφαρμογή.