Επιβραδυντικά φλόγας

Αρχική >> αγορές >> Industrial Chemical >> Επιβραδυντικά φλόγας
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Η θερμική αποδόμηση του Mg(OH)2 στους 350oC είναι ισχυρά ενδοθερμική με πρόσθετη έκλυση μεγάλης ποσότητας νερού (περίπου 31%).

Mg(OH)2MgO + H2O

Χάρη σε αυτή την ιδιότητα, το Mg(OH)2 χρησιμοποιείται στην παραγωγή πολυμερών με χαμηλή ευφλεκτότητα. Το νερό που παράγεται καθυστερεί την καύση και, ταυτόχρονα, το πολύ δραστικό MgO που παράγεται απορροφά τις επικίνδυνες τοξικές ουσίες που εκλύονται κατά την καύση ορισμένων πολυμερών (π.χ. PVC). Γνωστές εφαρμογές σε αυτό τον κλάδο είναι τα καλώδια με φλογοεπιβραδυντικές ιδιότητες, στα οποία το Mg(OH)2 προστίθεται κατά τη σύμμιξη σε κατανομή 60% w/w.

Ορισμένα πλεονεκτήματα του Mg(OH)2 έναντι του ATH (τριένυδρου οξειδίου του αργιλίου), τα οποία περιγράφονται παρακάτω, ενισχύουν τη θέση του στην αγορά.

Το βασικό πλεονέκτημα του Mg(OH)2 είναι η υψηλότερη θερμοκρασία αποδόμησης, που επιτρέπει την εξώθηση των πλαστικών σε υψηλότερες θερμοκρασίες, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα, γεγονός που με τη σειρά του εξισορροπεί το υψηλότερο κόστος του υλικού. Το Mg(OH)2 χρησιμοποιείται επίσης στη σύμμειξη πολυμερών που απαιτούν υψηλότερη θερμοκρασία κατεργασίας, π.χ. PP.

Συνιστώμενο προϊόν: Φυσικό υδροξείδιο του μαγνησίου με την εμπορική ονομασία ECOPIREN διατίθεται από την ολλανδική θυγατρική μας εταιρεία Van Mannekus & Co B.V (www.ecopiren.com)