Κατεργασία καυσαερίων

Αρχική >> αγορές >> Environmental >> Κατεργασία καυσαερίων
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Το παραγόμενο SO2 από την καύση του S που ανευρίσκεται στο μαζούτ που καταναλώνουν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και οι μεγάλες μονάδες παραγωγής ατμού οξειδώνεται μερικώς σε SO3, το οποίο έχει άμεσες και επιβλαβείς επιπτώσεις τόσο στην απόδοση του εργοστασίου, όσο και στο περιβάλλον.

  • Εγκατάσταση
  • Όξινη βροχή
  • Όξινα σωματίδια γύρω από την εγκατάσταση

Η ΛΥΣΗ
Ψεκασμός μαγνησίας ή υδροξειδίου του μαγνησίου σε μορφή πούδρας για άμεση εξουδετέρωση του SO3 και μερική εξουδετέρωση του SO2.

MgO + SO3 -> MgSO4                [reaction 2]

Σε αυτή την εφαρμογή, η μαγνησία αποτελεί το πλέον κατάλληλο αντιδραστήριο καθώς, εκτός από το στοιχειομετρικό πλεονέκτημα, ο βασικός ανταγωνιστής της, το CaO, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω του σχηματισμού γύψου, ο οποίος προκαλεί σκληρές εναποθέσεις, προβλήματα απόφραξης και άλλα λειτουργικά προβλήματα στην εκάστοτε μονάδα.

Ο ψεκασμός λεπτής και αντιδρούσας πούδρας μαγνησίας στους προθερμαντές (LUVO) εξουδετερώνει το SO3 σύμφωνα με την αντίδραση [2], και προλαμβάνει το σχηματισμό θειικού οξέος σύμφωνα με την αντίδραση [1], αποτρέποντας έτσι τις καταστροφικές επιπτώσεις, τόσο για την εγκατάσταση όσο και για το περιβάλλον.

Εναιωρήματα μαγνησίας και Mg(OH)2 ψεκάζονται συνήθως στο θάλαμο καύσης. Πέρα από τη βασική τους δράση [αντίδραση 2], δεσμεύουν επίσης σωματίδια ενώσεων V, Na, K με χαμηλό σημείο τήξης και άλλα συστατικά του μαζούτ, αποτρέποντας έτσι το σχηματισμό εναποθέσεων και άλλα προβλήματα στον κλίβανο.
 

Συνημμένα: