Πάνελς

Αρχική >> αγορές >> Construction >> Πάνελς
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Μια βασική βιομηχανική εφαρμογή του τσιμέντου MOS – τσιμέντο οξυθεϊκού μαγνησίου - (προσθήκη καυστικής μαγνησίας σε διαλύματα θειικού μαγνησίου) είναι η κατασκευή ελαφριών μονωτικών πάνελς ή σανίδων κατασκευών.
Η βασική τεχνολογία συνίσταται στον εμποτισμό του πριονιδιού με τσιμέντο MOS σε αναμίκτη. Στη συνέχεια το μίγμα καλουπώνεται και πιέζεται, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος του πάνελ. Έπειτα αποξηραίνεται και υποβάλλεται σε σκλήρυνση είτε σε συνθήκες περιβάλλοντος, είτε σε υψηλή θερμοκρασία σε ειδικό κλίβανο. Τέλος, πραγματοποιείται η επιφανειακή κατεργασία, προτού το πάνελ χαρακτηριστεί έτοιμο για παράδοση.
Όλα αυτά τα στάδια είναι πολύ σημαντικά για την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Τα πάνελς από τσιμέντο MOS μπορούν να τοποθετηθούν οριζοντίως ή καθέτως, σε οροφές και, συνεπώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μόνωση δαπέδων, τοίχων/σκελετών και οροφών.

Χάρη στις πολυχρηστικές και οικολογικές τους ιδιότητες, τα πάνελς από τσιμέντο MOS χρησιμοποιούνται σε όλα τα είδη έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και στους κλάδους κατοικιών, δημόσιων, επαγγελματικών και βιομηχανικών κτιρίων. Οι κατοικίες, τα σχολεία, τα θέατρα, τα γραφεία και διάφορες βιομηχανικές κατασκευές αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα.

Αξίζει να αναφέρουμε ορισμένες εξειδικευμένες εφαρμογές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

  • Μόνιμο καλούπι για κατασκευές από σκυρόδεμα
  • Οικονομικές σανίδες κατασκευών για ελαφριές και αντισεισμικές κατασκευές
  • Πυροπροστασία μεταλλικών κατασκευών

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των σανίδων κατασκευών είναι:

  • Μικρό βάρος και διαστασιακή σταθερότητα
  • Θερμική μόνωση
  • Ακουστική μόνωση και ηχοαπορρόφηση
  • Μηχανική αντοχή στη συμπίεση και στην κάμψη
  • Πυραντοχή
  • Οικολογικές

Για τον προσδιορισμό του πιο κατάλληλου προϊόντος για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, παρακαλώ καλέστε μας στο +30 210 7240446 - 7 ή e-mail στο info@grecianmagnesite.com με τις ερωτήσεις σας.