Εργασίες πολιτικού μηχανικού

Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Οι ποιότητες δραστικού MgO έχουν μεγάλη ικανότητα απορρόφησης του νερού μέσω μιας αντίδρασης ενυδάτωσης που μετατρέπει το MgO σε υδροξείδιο του μαγνησίου (Mg(OH)2). Επιπλέον, τόσο το MgO, όσο και το Mg(OH)2 έχουν την ικανότητα να σταθεροποιούν και να ρυθμίζουν τις ρεολογικές ιδιότητες διαφόρων εναιωρημάτων, κυρίως αυτών που περιέχουν μπεντονίτη. Τα εναιρωήματα αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται για να βελτιωθεί η συνοχή του εδάφους σε εξειδικευμένες εργασίες πολιτικού μηχανικού, όπως οι σήραγγες (σταθεροποίηση τοιχίων), τα έργα οδοποιίας και η ιλύς γεώτρησης.

Για τον προσδιορισμό του πιο κατάλληλου προϊόντος για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, παρακαλώ καλέστε μας στο +30 210 7240446 - 7 ή e-mail στο info@grecianmagnesite.com με τις ερωτήσεις σας.