Λιπάσματα

Αρχική >> αγορές >> Agricultural >> Λιπάσματα
Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών, καθώς αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του μορίου της χλωροφύλλης στο φυτικό ιστό. Όταν υπάρχει ανεπάρκεια μαγνησίου, η έλλειψη της χλωροφύλλης οδηγεί σε ανεπαρκή και μειωμένη ανάπτυξη του φυτού. Το μαγνήσιο συμβάλλει επίσης στην ενεργοποίηση συγκεκριμένων ενζυμικών συστημάτων. Τα ένζυμα είναι πολύπλοκες ουσίες που δημιουργούν, τροποποιούν ή αποσυνθέτουν ενώσεις στο πλαίσιο του φυσιολογικού μεταβολισμού ενός φυτού. Το οξείδιο του μαγνησίου και το ανθρακικό μαγνήσιο είναι κατάλληλα για την παραγωγή μιας σειράς λιπασμάτων που περιέχουν μαγνήσιο. Μια σημαντική εφαρμογή είναι η σταθεροποίηση των σβώλων νιτρικού αμμωνίου, όπου η πηγή του μαγνησίου Mg (MgO ή MgCO3) αντιδρά με το νιτρικό οξύ, και παράγει νιτρικό μαγνήσιο. Το τελευταίο ενσωματώνεται στη συνέχεια σε χαμηλές ποσότητες στο προϊόν του νιτρικού αμμωνίου, για να προστατευτεί η δομική του ακεραιότητα.

Άλλη μια σημαντική εφαρμογή είναι η χρήση των διαφόρων ποιοτήτων MgO σε μορφή πούδρας σε λιπάσματα NPK, είτε για να αυξηθεί η θρεπτική αξία του Mg, είτε για να εξουδετερωθεί η πλεονάζουσα οξύτητα στη διαδικασία παραγωγής.

Το οξείδιο του μαγνησίου χρησιμοποιείται επίσης ευρέως για την άμεση λίπανση των εδαφών με ανεπάρκεια μαγνησίου. Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ προσφέρουν διάφορες ποιότητες (σε μορφή πούδρας και κοκκώδη μορφή) για άμεση χρήση ή ως συστατικό διαφόρων λιπαντικών συνθέσεων.