Κατασκευές

Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. προσφέρουν ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων μαγνησίας υψηλής απόδοσης, τα οποία χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών που σχετίζονται με τις κατασκευές όπως, μεταξύ άλλων, βιομηχανικά δάπεδα με βάση τη μαγνησία, ελαφριά μονωτικά πάνελς ή σανίδες κατασκευών, πέτρες λείανσης και λειαντικοί τροχοί, τσιμεντοκονιάματα φωσφορικού μαγνησίου, ειδικές εφαρμογές πολιτικού μηχανικού (σήραγγες – σταθεροποίηση τοιχίων, έργα οδοποιίας, ιλύς γεώτρησης), κατασκευή κεραμικών πλακιδίων.

Τα βιομηχανικά δάπεδα με βάση τη μαγνησία είναι δάπεδα βαρέως τύπου με βάση το τσιμέντο Sorel. Το τσιμέντο Sorel είναι ένα μίγμα μη-υδραυλικού... view more

Μια βασική βιομηχανική εφαρμογή του τσιμέντου MOS – τσιμέντο οξυθεϊκού μαγνησίου - (προσθήκη καυστικής μαγνησίας σε διαλύματα θειικού μαγνησίου)... view more

Μια βασική εφαρμογή του τσιμέντου MOC - τσιμέντο οξυχλωριούχου μαγνησίου - (προσθήκη καυστικής μαγνησίας σε διαλύματα MgCl2) είναι η... view more

Η δίπυρη μαγνησία χρησιμοποιείται ως αντιδρών συστατικό για την παραγωγή φωσφορικών τσιμέντων. Οι συνήθεις εφαρμογές είναι τσιμεντοκονιάματα... view more

Το ανθρακικό μαγνήσιο (ή ακατέργαστος μαγνησίτης) χρησιμοποιείται ως συλλίπασμα στη σύνθεση των κεραμικών, για να βελτιώνονται οι μηχανικές... view more

Οι ποιότητες δραστικού MgO έχουν μεγάλη ικανότητα απορρόφησης του νερού μέσω μιας αντίδρασης ενυδάτωσης που μετατρέπει το MgO σε υδροξείδιο του... view more