Βιομηχανικές / Χημικές Εφαρμογές

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. είναι ένας κορυφαίος παραγωγός και παγκόσμιος προμηθευτής προϊόντων μαγνησίας. Η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εξειδικευμένων προϊόντων υψηλής απόδοσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για διάφορες τεχνικές, βιομηχανικές και χημικές εφαρμογές.

Ορισμένες από τις βασικές εφαρμογές που καλύπτονται είναι:

Το οξείδιο του μαγνησίου αποτελεί πηγή μαγνησίου για την παραγωγή πρόσθετων φαρμάκων και τροφίμων, καθώς και ενώσεων για τεχνικές εφαρμογές. Άλλο... view more

Οι ίνες κολλαγόνου του δέρματος των ζώων υποβάλλονται σε βιοαποδόμηση και, για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται θειικό χρώμιο ως παράγοντας... view more

Ο στόχος των οδοντικών χυτεύσεων ακριβείας είναι να δημιουργηθούν χυτεύσεις χωρίς ελαττώματα που να έχουν τέλειο επιφανειακό φινίρισμα και να... view more

Η συγκόλληση είναι η κυρίαρχη τεχνική για την ένωση μετάλλων σε διάφορες βιομηχανίες όπως αυτοκινητοβιομηχανία / μεταφορές, κατασκευές, αγωγοί,... view more

Το MgO είναι ένα σημαντικό συστατικό των υλικών τριβής φρένων που μειώνουν τη φθορά των αντιτριβικών πρόσθετων και περιορίζουν το θόρυβο χαμηλής... view more

Η πούδρα μαγνησίας για ηλεκτρικές εφαρμογές (EGM) χρησιμοποιείται ως υλικό πλήρωσης για ηλεκτρική μόνωση ανάμεσα στο πηνίο και στο εξωτερικό... view more

Το MgO χρησιμοποιείται σε εφαρμογές της βιομηχανίας καουτσούκ και πλαστικών ως δεσμευτικό οξέων, επιβραδυντής καύσης ή σκληρυντής κατά το... view more

Το MgO χρησιμοποιείται συχνά για να αντικαθιστά μερικώς το δολομίτη ως πηγή μαγνησίου κατά την κατασκευή εξειδικευμένων υαλοπινάκων στις... view more

Το φυσικό MgO έχει υψηλό σημείο τήξης, σταθερή δομή και ικανοποιητικές μηχανικές ιδιότητες, τα οποία αποτελούν στο σύνολό τους επιθυμητά... view more

Το οξείδιο και το υδροξείδιο του μαγνησίου χρησιμοποιούνται στη διεργασία παραγωγής χαρτοπολτού με θειώδη άλατα, προκειμένου να αφαιρεθεί η... view more

Το MgO χρησιμοποιείται στην παραγωγή πρόσθετων καυσίμων και λιπαντικών και ειδικά στην παραγωγή σουλφονικών και καρβοξυλικών παραγώγων του... view more

Τα καλώδια με ορυκτή μόνωση κατασκευάζονται τοποθετώντας ράβδους χαλκού μέσα σε έναν χάλκινο σωλήνα, και γεμίζοντας τα κενά που προκύπτουν με ξηρή... view more

Η θερμική αποδόμηση του Mg(OH)2 στους 350oC είναι ισχυρά ενδοθερμική με πρόσθετη έκλυση μεγάλης ποσότητας νερού (περίπου 31... view more

Καυστική μαγνησία (CCM) σχετικής καθαρότητας, στενά ελεγχόμενης ενεργότητας και μεγέθους σωματιδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταβύθιση... view more