Αγροτικές Εφαρμογές

Magnesium oxide MgO for animal feed
Magnesium oxide caustic calcined magnesia for animal feed
MgO magnesium oxide for the animal feed industry

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. είναι ένας αναγνωρισμένος και καταξιωμένος παραγωγός και προμηθευτής προϊόντων μαγνησίας κορυφαίας ποιότητας για τον αγροτικό κλάδο. Όλα τα προϊόντα παράγονται με αυστηρές προδιαγραφές, σε περιβάλλον όπου τηρείται η πρακτική ορθής παραγωγής (GMP), ώστε να υποστηρίζεται η παραγωγή τροφών και ζωοτροφών, οι οποίες πληρούν τα καθορισμένα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

Ορισμένες από τις βασικές εφαρμογές που καλύπτονται είναι:

Είναι γνωστό ότι το μαγνήσιο αποτελεί ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για όλα τα είδη. Στους ανθρώπους, το μαγνήσιο παίζει εξαιρετικά σημαντικό... view more

Το MgO χρησιμοποιείται ως πηγή μαγνησίου στα υποκατάστατα γάλακτος για μόσχους, ώστε να παραχθεί λευκό κρέας. Τα υποκατάστατα γάλακτος για μόσχους... view more

Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών, καθώς αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του μορίου της χλωροφύλλης στο φυτικό... view more