Έργα οδοποιίας

Magnesium oxide
Magnesium oxide
Magnesium oxide

Στις κατώτερες βαθμίδες εκμετάλλευσης των μεταλλείων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ, υπάρχουν σημαντικά αποθέματα ΔΟΥΝΙΤΗ, τα οποία χρησιμοποιούνται ως αδρανή οδοποιίας. Η κατεργασία του ΔΟΥΝΙΤΗ πραγματοποιείται επί τόπου, και το πέτρωμα μεταφέρεται από το τοπικό λιμάνι ή οδικώς στους διάφορους πελάτες. Δεδομένου ότι ο ΔΟΥΝΙΤΗΣ αποτελεί συμπαραγόμενο προϊόν από τη βασική εξορυκτική δραστηριότητα, το κόστος και οι τιμές είναι πολύ ανταγωνιστικές.

Η βασική ποιότητα που παράγεται με βάση το ΔΟΥΝΙΤΗ είναι ένα υλικό βάσης γνωστό ως 3A (μεγέθους 0-30 mm), το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε έργα οδοποιίας. Το 3A επιστρώνεται κάτω από τους ασφαλτικούς τάπητες (ως τελευταία βασική στρώση πριν την τελική ασφαλτική στρώση), δημιουργώντας πιο ομαλά και πιο σταθερά οδοστρώματα. Επιπλέον, η χρήση του 3A ελαχιστοποιεί τις φθορές στην επιφάνεια του οδοστρώματος, μειώνοντας τον κίνδυνο ρωγμών και άλλων σημαδιών φθοράς.